Certifiering: ISO/IEC 20000 IT Service Management

ISO/IEC 20000 IT Service Management är ett styrningssystem för IT-tjänster som innehåller ett antal regler för avtal, kvalitet, kostnader och tjänsteleverans. Standarden kan hjälpa till att utvärdera och välja leverantör. 

Fördelar med certifiering enligt ISO/IEC 20000 IT Service Management 

Det finns många fördelar med certifiering enligt ISO 20000:

  • ISO/IEC 20000 är en internationell standard. 
  • Är anpassad till både små och stora företag. 
  • Ökar trovärdigheten för ditt företag. 
  • ISO/IEC 20000 är i många fall en avgörande faktor i upphandling av IT-tjänster. 

Om ISO/IEC 20000 IT-säkerhet 

Standarden styr hur ditt företags interna IT-organisation och externa IT-leverantörer samarbetar. Standarden kan även innebära att ditt företags medarbetare får lättare att följa IT-organisationens processer. 

LRQA:s tjänster 

  • LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot ISO/IEC 20000. 
  • Ackrediterad av itSMF för att utfärda certifikat mot standarden ISO/IEC 20000.