Certifiering: ISO 27001 Informationssäkerhet

ISO 27001 är en standard för informationssäkerhet som fokuserar på hot och risker som kan uppkomma inom ett företag. Standarden tillämpas framförallt av företag och organisationer som hanterar stora mängder känslig och värdefull information. 

Fördelar med certifiering enligt ISO 27001 

  • Det finns många fördelar med certifiering enligt ISO 27001: 
  • Kan hjälpa till att bygga upp ett ledningssystem för informationssäkerhet.
  • Kan hjälpa till att skydda företaget mot att dokumentfiler hanteras på fel sätt eller att anställda stjäl företagshemligheter. 
  • Ditt företag kan säkra verksamheten även vid avbrott eller störningar. 
  • Ökad trovärdighet då ditt företag satsar på säkerhet satsar det även på kvalitet. 

Om ISO 27001 

Informationssäkerhet ska inte förväxlas med IT Service Management (ISO/IEC 20000). Informationssäkerhet gäller hela organisationen och innehåller både administrativ och teknisk säkerhet. 

LRQA:s tjänster 

  • LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot ISO 27001