ISO 14001 Miljöledningssystem

ISO 14001:2015 Miljöledningssystem

ISO 14001 är ett verktyg som kan hjälpa ditt företag att identifiera, prioritera och hantera miljörisker som en del av den normala verksamheten. Standarden, som reviderades under 2015, tillåter att företag koncentrerar sig på de frågor som för tillfället bedöms som viktigast.

Fördelar med certifiering enligt nya ISO 14001:2015

Visar på svagheter i ditt företags miljöledningssytem och hur du rättar till det.

Om ISO 14001

ISO 14001 kräver att företag tar ansvar för att förhindra föroreningar av miljön samt även åtar sig ständiga förbättringar som en del av ledningens normala verksamhet. ISO 14001 bygger på vanliga termer inom ledningssystem - planera, genomföra, följa upp och förbättra. 

ISO 14001 består av tre delar: 

  • Syfte är att införa, underhålla och förbättra ett miljöledningssystem för att ge överensstämmelse med företagets miljöpolicy 
  • Ett företags miljöpolicy är grunden för att forma en miljöstrategi 
  • Planering av miljöarbetet är ett dynamiskt verktyg som fokuserar på förbättringsarbetet i miljöverksamheten 

LRQA:s tjänster 

  • LRQA erbjuder GAP-analys, utbildning och certifiering mot ISO 14001:2015. 
  • Erbjuder högkvalificerade revisorer som väl förstår standardens uppbyggnad och kan ge stöd till ditt företag. 
  • En av få som kan revidera i alla områden inom industrin. 
  • Kan utfärda certifikat mot ett stort antal ackrediteringar över hela världen. 

Exempelkunder 

  • Astra Tech AB 
  • OK Q8
  • LK Lagerstedt & Krantz AB
Kontakta oss för mer information!