ISO Certifiering 9001 kvalitetsledningssystem

Fokus på kvalitet är idag en viktig framgångsfaktor. Genom en tredjepartscertifiering från världsledande LRQA visar du ditt engagemang för kvalitetsfrågor samtidigt som du ökar effektiviteten i ditt ledningssystem. 

Fördelar med certifiering av ditt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001

Det finns många fördelar med certifiering av ditt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:

Förbättrad produkt-, process- och tjänstekvalitet Mätbart nöjdare kunder Ökad produktivitet och effektivare användning av resurser Certifiering kan ge konkurrensmässiga fördelar Certifiering kan vara ett krav från kunder.

Varför välja LRQA

LRQA är marknadsledande på verifiering, certifiering och utbildning inom ISO 9001. Mer än hälften av världens 200 största företag och tusentals mindre väljer LRQA för sin certifiering. 

LRQA:s unika revisionsmetod – Business Assurance – innebär att vi fokuserar på de områden och frågor som är viktiga för din verksamhet. Våra revisorer är branschspecialister som matchas mot ditt företags behov vilket möjliggör en effektiv och grundlig genomgång av ditt ledningssystem. Business Assurance hjälper organisationer att hantera sina system och risker vilket förbättrar och skyddar nuvarande och framtida resultat. 

Certifiering enligt ISO 9001 med LRQA bidrar till att du når ”best practice” när det gäller planering, kontroll och styrning. 

För företag med andra eller olika kvalitetsledningssystem erbjuder LRQA integrerade lösningar, något som sparar både tid och pengar.

Om ISO 9001

ISO 9001 är världens mest använda kvalitetsledningssystem som idag används av mer än en miljon organisationer världen över. En revidering av standarden gjordes år 2000 och gjorde det enklare att implementera standarden på fler typer av organisationer vilket gör att standarden växer ytterligare. Senaste revideringen skedde i September 2015 och syftet med den nya revideringen handlar om att samordna krav, ha identiska formuleringar samt främja efterlevnaden av standarden för att öka värdet för dess användare. ISO hoppas på att den nya strukturen skall kunna behållas i hela 30 år framöver. 

Högre vinst genom ökad kundtillfredsställelse

ISO 9001 betonar kundens ställning vilket skapar förutsättningar för maximal kundtillfredsställelse och därmed högre vinst. Med tonvikt på kundtillfredställelse, processstyrning, mätning, ständig förbättring och större engagemang från toppledning är ISO 9001 lika tillämpbart på tjänstesektorn som inom tillverkningsindustrin. Implementering av ISO 9001 leder till ständig förbättring av organisationsplanering, översikt och ledning. Implementering av ISO 9001 visar dessutom på ett åtagande i kvalitetsförbättring genom att använda sig av ett certifieringsorgan i tredjepart.  Att använda sig av ett ledningssystem och sträva efter ständiga förbättringar innebär ökad produktkvalitet, processförbättring och ökad service. Det är enkelt att implementera andra ledningssystem med liknande kravstandarder som ISO 9001. Detta minskar risken för dubbleringar i standarder vilket leder till lägre kostnad.

LRQA:s tjänster

LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot ISO 9001. I och med nya versionen så har nu företag 3 år på sig från publiceringsdatum att gå över till ISO 9001:2015 och vi har en rad tjänster som kan hjälpa er med en friktionsfri övergång. LRQA certifierar ett brett kundsegment inom denna standard ISO 9001 kan användas av både tjänstesektorn och produktbolag ISO 9001 har samma struktur som andra ISO-standarder och kan därför med fördel integreras med varandra 

Exempelkunder 

  • Alfa Laval Europe AB 
  • Folktandvården i Varbergs Primärvårdsområde 
  • Kalmar Industries 
  • Envac Centralsug AB 
  • Sandvik Materials Technology