MRV-regelverk

arrow for the English version click here

Syftet med MRV-regelverket är att få en bättre insyn i bränsleförbrukning och CO2-utsläpp inom sjöfarten, för att därefter utforma aktiviteter inom EU som genomför GHG-registrering och minskning av utsläppet.

För vem är MRV-regelverket avsett? 

MRV-regelverk gäller endast fartyg (>5000 GT) som i en EU-hamn kommer att lasta och lossa kommersiell last och/eller passagerare.

Målsättningen med MRV-regelverket är att få insyn i energiförbrukningen och CO2-utsläppet av sjöfartsverksamhet i EU för att därmed skapa framtida initiativ till GHG-övervakning och reducering.

Klicka för att förstora bilden.

image - mrv regulation

Hur kan LRQA hjälpa till? 

Vårt utbud av verifieringstjänster har tagits fram för att hjälpa till att minimera risken för bristande efterlevnad mot kraven i MRV. Redare och operatörer kommer inte att få en bekräftelse på efterlevnad förrän den första årliga rapporten är verifierad av valt verifieringsorgan i slutet av april 2019. Om ni välljer Lloyd´s som verifierare kan ni vara säkra på att få ett globalt kompetent verifieringsorgan..

Prövning av övervakningsplan 

Tiden som behövs för att testa planerna fastställer vi på basis av den angivna förteckningen över fartyg och vi tar hänsyn till bland andra systerfartyg. Ditt huvudkontor besöks för att planera undersökningen och att tillsammans gå igenom informationens tillgänglighet. 

Emissionsrapport kontroll 

Efter första mätningsåret 2018 kan vi genomföra den årliga utsläppskontrollen för era fartyg och ha ett samarbete flr att verifiera att uppgifterna och informationen för "Document of Compliance" kan avges.. 

Gapanalys före verifieringen 

Vi kan genomföra en skräddarsydd GAP-analys mot övervakningsplanerna och/eller utsläppsrapporterna. Kontakta oss för mer info.

Som ett ackrediterat kontrollorgan för EU Emissions Trading Scheme och ISO 14064 del 1, kan du vara säker på att dina uppgifter kontrolleras av erfarna medarbetare.

Våra tjänster 

LRQA är en av världens ledande leverantörer av oberoende certifiering, verifiering och utbildning för många internationella organisationer. Mer än 50 ackrediteringsorgan erkänner vårt arbete inom områden som kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

Vi fokuserar på att hjälpa kunder att säkerställa att deras strategier som gäller hållbarhet och klimatförändring ger de eftersträvade resultaten. Det hjälper till att se till att organisationer på basis av deras hållbara förbättringar kan belönas av de finansiella marknaderna, tillsynsmyndigheter och kunder.

Clean Cargo Working Group (CCWG) 

CCWG är ett initiativ som syftar till att förbättra containertransportens miljöprestanda över vattnet. Genom prövning av GDS-kriterier kan transportörer av sjöfrakt följas och benchmarking kan äga rum för deras prestationer medan kunderna på ett enkelt sätt kan se på dem och jämföra transportörens miljöprestanda med hänsyn till inköpsbeslut som ska tas.

Clean Shipping Index

Med hjälp av Clean Shipping Index kan operatörer förbättra sin insats för kvalitet och miljöprestanda genom benchmarking av sina miljöprestanda. Det används av fraktägarna för att välja miljövänliga fartyg, det erbjuder köpare av transport möjligheten att beräkna och minimera sitt ekologiska fotavtryck och ger skeppsredare möjligheten att identifiera förbättringspunkter. Clean Shipping Index har utvecklats med målet att skapa efterfrågan på miljövänligare fartyg.

ISO 14064 del 1

ISO 14064 del 1 handlar om kvantifiering och rapportering av utsläpp och minskning av CO2-utsläppen. Det kräver av organisationer att identifiera, övervaka och verifiera CO2-utsläppet. Det kan gynna organisationer med en förbättrad riskhantering, efterlevnad av lagar och regelverk, och erbjuder möjligheten att minska utsläppet och de därmed sammanhängande kostnaderna.

ISO 14001:2015 

I september 2015 publicerades, den nyligen reviderade internationella miljöledningsstandarden (EMS) som kräver att organisationer effektivt hanterar sin miljöpåverkan genom åtagande om att förebygga förorening, lagefterlevnad och ständig förbättring.  ISO 14001:2015 kräver ett åtagande om ständig förbättring av erat EMS, och kommer  att hjälpa er mot effektivare råvaruanvändning, och på så sätt bidra till kostnadsreduceringar. Detta betyder att ett effektivt infört EMS certifierat mot ISO 14001 är goda nyheter för miljön – och för ditt företag. 

ISO 50001:2011

ISO 50001 är den internationella Energy Management System (ENMs) standarden och erbjuder organisationer krav till energi-managementsystem. Ursprungligen publicerad år 2011, uppskattar ISO-organisationen att standarden skulle kunna påverka 60% av energiförbrukningen i världen. ISO 50001 omarbetas för tillfället av International Organization for Standardization (ISO) och publiceringen av den nya versionen förväntas nu under året 2019.