Nettitude - ett cyberföretag inom Lloyd´s

Skydda dina viktigaste tillgångar

Nettitude är en prisbelönt global tjänsteleverantör säkerhetstjänster inom IT. Företaget hjälper organisationer att konkretisera och upptäcka sina hot och säkra sin teknik, människor och processer.

122-127393bhx-image-nettitude-feature

Nettitude - a Cyber ​​Security company

Nettitude, som nu ägs och ingår i Lloyd´s Register, är en global leverantör av IT-relaterade säkerhetstjänster med mål att skyddaa organisationens teknik, människor och processer genom att minimera olika cyberrisker.  

Nettitude grundades år 2003 och är en prisbelönt leverantör. Företaget arbetar med olika säkerhetstjänster, infrastruktur och incidentresponstjänster till organisationer i Nordamerika, Kanada, Asien och Stillahavsområdet. Nettitude levererar även tjänster i hela Storbritannien, Europa, Afrika och Mellanöstern från EMEAs huvudkontor i Warwickshire, England. Den globala närvaron gör att de kan anpassa och erbjuda invecklade regulatoriska krav som krävs i dagens sammanlänkade miljö. 

Med varje engagemang strävar vi efter att erbjuda skräddarsydda och pragmatiska konsulttjänster som är utformade för att möta kundens unika utmaningar.  Läs mer på nettitude.com