Certifiering: OHSAS 18001 Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljö OHSAS 18001 tillhandahåller ett systematiskt angreppssätt för att identifiera och reducera olyckor och tillbud samt att minska kostnader förknippade med olyckor, tillbud och ohälsa.

Fördelar med certifiering enligt OHSAS 18001

Det finns många fördelar med certifiering enligt Arbetsmiljö OHSAS 18001:

  • Arbetsmiljö OHSAS 18001 är den internationellt mest välkända modellen för ledningssystem för certifiering enligt arbetsmiljö.
  • OHSAS 18001 har samma struktur som ISO 14001, och är på så sätt helt jämförbar med andra ledningssystem.

Varför välja LRQA

LRQA är marknadsledande på verifiering, certifiering och utbildning inom ISO 9001. Mer än hälften av världens 200 största företag och tusentals mindre väljer LRQA för sin certifiering. 

LRQA:s unika revisionsmetod – Business Assurance – innebär att vi fokuserar på de områden och frågor som är viktiga för din verksamhet. Våra revisorer är branschspecialister som matchas mot ditt företags behov vilket möjliggör en effektiv och grundlig genomgång av ditt ledningssystem. Business Assurance hjälper organisationer att hantera sina system och risker vilket förbättrar och skyddar nuvarande och framtida resultat. 

Certifiering enligt ISO 9001 med LRQA bidrar till att du når ”best practice” när det gäller planering, kontroll och styrning. 

För företag med andra eller olika kvalitetsledningssystem erbjuder LRQA integrerade lösningar, något som sparar både tid och pengar.

Om OHSAS 18001

Revision i två steg ger ett certifikat:

  1. Steg ett koncentrerar sig på att bekräfta att uppbyggnaden av systemet överensstämmer med revisionskriterier. Fokuserar på hur systemet hanterar riskbedömning.
  2. Steg två inleds med en förnyad revision av det dokumenterade systemet. Vi granskar sedan effektiviteten genom en stickprovsrevision. Systemavvikelser och observationer diskuteras, allteftersom de framkommer och presenteras efter att revisionen har slutförts.

Ett certifikat är giltigt i tre år och under denna period genomförs återkommande revisionsbesök med sex månaders mellanrum. I slutet av treårsperioden krävs en fullständig revision. När ditt företag vill gå vidare så kan samordnade revisioner göras mellan ledningssystem för arbetsmiljö, kvalitet och den yttre miljön.

LRQA:s tjänster

  • LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot OHSAS 18001
  • Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö mot OHSAS 18001 och AFS 2001

Exempelkunder

  • Mekanotjänst Industrier AB    
  • Siemens Industrial Turbomachinery AB    
  • TNT Sverige AB