System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument

Certifiering enligt System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument är en bekräftelse att ert företag aktivt arbetar med och uppfyller kraven i Svensk Egenvårds branschriktlinjer Säkra kosttillskott till konsument respektive och / eller Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument. Certifieringskriterierna ägs av Svensk Egenvård och har utvecklats av i samråd med LRQA Sverige AB.

Certifiering av verksamheter kan ske med olika omfattning (scope) enligt följande:

 Att företaget:

 • säljer, inför eller för ut produkter till/från andra EU länder, inklusive dokumentation om alkohol- och andra myndighetstillstånd om sådana behövs
 • importerar eller exporterar produkter från tredje land (från utanför EU), inklusive dokumentation om eventuellt registrering som importör och import- och andra myndighetstillstånd om sådant behövs
 • utvecklar och/eller låter andra företag producera produkter som säljs under det företagets eget varumärke (EVM)
 • förpackar eller tillverkar produkter, samt att företaget är registrerat eller godkänt för detta, inklusive uppgift om kontrollmyndighet (-er).

Certifieringen anger också vilka produkttyper som företaget är verksam med:

 • kosttillskott
 • sport- och viktminskningsprodukter
 • både kosttillskott och sport- och viktminskningsprodukter

Certifiering kan samtidigt ske mot en eller flera av dessa punkter. Kriterierna uppdelade i sju avsnitt.

 • A. Ledningens och företagets ansvar
 • B. Leverantörsbedömning, inköp, införsel och import
 • C. Råvaru- och produktbeskrivningar, märkning och spårbarhet
 • D. Lagring och transport
 • E. Dokumentation
 • F. Grundförutsättningar – krav vid hantering och produktion
 • G. HACCP system vid hantering / produktion

Avsnitt F – G är kriterier som gäller för företag som förpackar / tillverkar kosttillskott

Dessa kriterier är ett komplement till och förutsätter

 • Verksamhet där produkter förpackas och / eller tillverkas är registrerad eller om så behövs godkänd av tillsynsmyndigheten
 • Ett egenkontrollprogram baserat på HACCP principerna finns framtaget och införts vid företaget (HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points)

Kriterierna baseras på

 • Svensk Egenvårds branschriktlinje Säkra kosttillskott till konsument, Oktober 2009
 • Svensk Egenvårds branschriktlinje Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument, UTKAST 2011-09-30
 • Information och krav i olika standarder som ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, Globala standarden för livsmedelssäkerhet och International food standard (IFS)

Svensk Egenvårds branschriktlinjer är ett redskap för att underlätta för leverantörer att upprätta ett system för egenkontroll för kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter. Branschriktlinjerna ger vägledning i hur man förebygger faror så att dessa produkter är säkra för konsumenten.

Riktlinjerna är fastställda av Livsmedelsverket enligt EGs förordning 852/2004 och ska ses som branschens sammanställning och tolkning av gällande livsmedelslagstiftning.

 LRQA informerar Svensk Egenvård om vilka företag som blivit certifierade enligt dessa kriterier.

LRQA:s tjänster

 • LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot denna standard.
 • LRQA kan erbjuda integrerad revision och certifiering enligt denna standard, och t.ex. ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

Exempelkunder

 • Alpha Plus AB
 • Axellus
 • Baltex Natural AB
 • Birger Ledin AB
 • Bringwell Sverige AB
 • Carls-Bergh Pharma AB
 • Cederoth AB
 • Helhetshälsa i Sverige AB
 • Great Earth Scandinavia AB
 • Medica Clinical Nord AB
 • New Nordic AB och iQmedical
 • Octean AB
 • Pharma Nord
 • Vitamex Production AB
 • Soma Nordic