Business Improvement Services

Företagsunik coaching, rådgivning och stödtjänster

Lloyds Register erbjuder allt från vägledda revisioner, utveckling av individer samt opartisk bedömning och verifiering av er organisations värdekedja. Vi skräddarsyr och anpassar upplägget så att det passar just er organisation, era mål och era förutsättningar.

Globaliseringens utmaning, förändrade kundkrav, ny lagstiftning och förädlad teknik innebär att fler och fler organisationer i världen använder sig av ett helt företagsanpassat stöd och rådgivning inom affärsutveckling gentemot organisationsmålen. 

Våra tjänster inom Business Improvement ger er organisation en unik möjlighet att identifiera hur ni på bästa sätt kan utveckla ert ledningssystem, differentiera er och därmed skapa konkurrensfördelar.  Lloyds Register erbjuder allt från vägledda revisioner, utveckling av individer samt opartisk bedömning och verifiering av er organisations värdekedja. 

Vi skräddarsyr och anpassar upplägget så att det passar just er organisation, era mål och era förutsättningar.  Vi identifierar era unika behov och väljer ut de lämpligaste metoderna för att utrusta dig med relevant kunskap och genomföra de rekommenderade förbättringsinitiativen.  Våra tjänster inom Business Improvement är uppdelade på fyra olika områden: 

  • Riskhantering
  • Leverantörsrevisioner 
  • Verksamhet - och branschspecifika revisioner 
  • Verksamhetsanpassade utbildningar 

Kontakta vår utbildningsavdelning för mer information: utbildningse@lrqa.com eller ring oss på 031-26 21 87.

LRQA arbetar under strikta krav på oberoende och opartiskhet. Våra utbildare kan ge råd och exempel men levererar ej hela eller delar av färdiga lösningar. Vi får med andra ord inte bygga ert ledningssystem men har möjlighet att supporta er på vägen.