Att byta till LRQA

Får ni en komplett och effektiv totaltjänst från ert nuvarande certifieringsorgan? Med många års erfarenhet av utbildning, certifiering och verifiering av ledningssystem vågar vi påstå att ni inte kommer att bli besvikna på vårt sätt att utföra dessa tjänster.

LRQA har lång erfarenhet och expertis av att samordna certifieringar för företag som är verksamma i flera länder. Detta är möjligt tack vare att LRQA har representation i hela 80 länder världen över.

Så kan ett byte kan gå till

Om du redan har ett ackrediterat certifikat och funderar på att byta certifieringsorgan kan vi hjälpa dig med ett smidigt övertagande. Ett övertagande av ett certifikat kan ske när helst i en certifikatsperiod, alltså, det krävs ej en förnyelserevision för ett övertagande.

Revision för övertagande

Vårt samarbete inleds med en diskussion för att identifiera var i certifikatsperioden ni befinner er och för att ytligt gå igenom systemet med ledningen. Efter de inledande diskussionerna tar en så kallad övertaganderevision vid, där vald revisor gör en djupare systemgenomgång tillsammans med ledningen, följer upp rapporter och kommentarer från föregående certifieringsorgan, samt diskuterar vidare vad framtida revisioner bör fokusera på. Syftet med denna genomlysning är dubbel:

  • dels att säkerställa att samtliga interna och externa krav efterlevs.
  • dels att blicka framåt för att säkerställa att kund får ut det mesta möjliga av varje investerad krona.

LRQA arbetar utefter en metod som är unik på marknaden. Vi anser att en certifieringsprocess inte enbart skall resultera i ett certifikat utan vi vill tillsammans med företaget vidga blicken ur ett kund och intresentperpektiv och fokusera på ständiga förbättringar. Metoden för detta kallar vi för Business Assurance.

Dina ackrediterade certifikat gäller

I samband med att revisionsprocessen etableras så säkerställs att gällande ackrediterade certifikat förblir giltiga och att LRQA först träder in som utfärdare när det blir aktuellt. På så sätt undviks onödiga kostnader och extra administration.