Certifiering

Nedan följer en snabb guide för dig som snabbt och enkelt vill hämta information om hur en certifiering via LRQA kan gå till. Vi har samlat all den information som du behöver för att kunna ta nästa steg i en certifieringsprocess. I texten finns det länkar för att du själv skall kunna gå vidare och hämta mer information om just det du letar efter. Vi önskar dig lycka till med din certifiering.

Certifiering för små ständiga förbättringar

En certifiering av ditt ledningssystem hjälper dig att driva ditt företag på ett bättre sätt. Därför är valet av revisionsorgan viktigt. LRQAs tjänster täcker samtliga behov inom utbildning, certifiering och verifikation av ditt ledningssystem. En certifiering från LRQA kvalitetssäkrar ditt företag och därmed även dina kunder.

Certifiering genom LRQAs Business Assurance

Organisationer av alla storlekar behöver tillväxt och säker riskhantering. Ofta behövs utvärderingar och certifieringar för att tillmötesgå intressenters krav.

Ny approach till certifiering för effektivare ledningssystem

Business Assurance är vårt nya sätt att utföra revisioner. Vi anser att en certifieringsprocess måste sträcka sig långt längre än till själva certifikatet. För att få mesta möjliga effekt av varje satsad krona bör man inte enbart se på överensstämmelse med standard utan även se till att ledningssystemet är effektivt och kraftfullt.

Certifiering genom LRQA revisorer

En certifiering genom LRQA utförs alltid av revisorer som är auktoriserade specialister med mångårig erfarenhet inom det område kunden verkar. Alla revisorer har högskoleutbildning och kan tala kundens språk och är införstådda med landets kultur och företagsklimat.

LRQAs revisionmetoder vid en certifiering

LRQA har flera metoder för att säkerställa att kund får ut det mesta möjliga av varje investerad krona. En certifiering inleds på följande vis:

Start:

Diskussion med ledningen om resultat och viktiga frågeställningar. Vad gäller vid en certifiering?

Temarevision:

Vi fokuserar på relevanta och överenskomna tema(n) under revisionen och flödet genom en certifiering .

Systemdelar:

Systemdelarna är integrerade istället för hanterade en och en. FokusbesökVart tredje år har vi en genomgång och planering för att samordna våra tjänster med er affärsplan och vision. Följer vi målet med er certifiering?

E-rapportering:

All rapportering sker i elektronisk form på ett samlat och strukturerat sätt. Exempelvis redovisas revision enligt två standarder i en samlad rapport.

Kunder

LRQA är marknadsledande vad gäller de riktigt stora koncernerna i Sverige. Vår globala närvaro och kompletta produktutbud tror vi är en starkt bidragande orsak. LRQA har också en lång rad små och medelestora företag som kunder inom ett brett spektra av branscher.

Sök kunder i referensbibliotek Certifiering.nu

Certifiering.nu är en webbtjänst där du kan göra olika sökningar och se vilka tjänster som LRQA utför för olika kunder. Kundlistan där du kan se levererad tjänst och affärsomfattning för alla våra kunder uppdateras dagligen, vid utebliven information, vänligen kontakta LRQA på tel: 031-262180 eller via mail: info@lrqa.se så ger vi dig ett snabbt svar.

Offertförfrågan

I offertförfrågansformuläret på lrqa.se kan du göra en kort offertförfrågan. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig med eventuella följdfrågor.

Standarder, system och direktiv vi certifierar mot