GAP- analys & förrevision

En GAP-analys och/eller förrevision är frivillig men är oftast nyttig, genom att organisationen får konstruktiv feedback angående systemets status en eller flera gånger under utveckling och införande.

GAP-analysen utförs vanligen före certifieringen eller verifieringen för att identifiera områden som behöver utvecklas eller där det finns möjligheter för förenklingar. Under GAP-analysen kommer våra revisorer att jämföra vad som finns på plats mot de krav som skall certifieras från standarden eller systemet. Förrevisioner genomförs vanligen senare i systemutveckling, då revisorerna kommer att utföra en revision av ert system ”på försök” före den verkliga certifieringen eller verifieringen. Båda dessa frivilliga steg genomförs under avspända former med en omfattning och agenda som båda parter har enats om och som är fördelaktig för er organisation. Alla parametrar (antal dagar, systemdelar som ska granskas, metod för rapportering, etc.) är utformade för att motsvara just ert företags krav.