Säkra dina leverantörsled genom andrapartsrevision

Globaliseringen är en utmaning och den är kopplad till ett beroende av leveranskedjor som omfattar flera länder och kontinenter, och detta innebär en risk för alla företag.

Över hela världen använder allt fler företag beprövade lösningar för att höja säkerhetsnivån i sin globala verksamhet med lösningar för andra parts leveranskedja.

LRQA erbjuder tjänster för andra parts leveranskedja till alla företag – oberoende av deras storlek, bransch eller geografiska läge. De globala leveranskedjorna blir allt mer komplexa, och företagen behöver veta om deras leveranskedjor är säkra och hållbara för att kunna skydda sitt varumärkes rykte och öka kundernas förtroende för deras produkter och tjänster.

Kundanpassad revision – skräddarsydd för att tillgodose era behov

Våra tjänster för andra parts leveranskedja erbjuder skräddarsydda, kundspecifika revisionslösningar för att ge högre säkerhet kring de certifierade ledningssystem som företagen i er leveranskedja använder.

LRQA:s erfarenhet av ledningssystem innebär att vi har ett etablerat globalt nätverk av kvalificerade revisorer som är redo att ge effektiva lösningar för hantering av leveranskedjan. Våra andra part-tjänster gör att ni kan vara säkra på att era leverantörer lever upp till era specifikationer och eventuella föreskrifter. Tack vare att vi ingår i Lloyds Register Group Limited, har LRQA tillgång till stora resurser och kan därför åta oss alla typer av inspektion, övervakning, verifiering eller revisionstjänster för specifika krav eller föreskrifter inom de flesta branscher.

Ger den säkerhet som behövs

Vi arbetar tillsammans med er för att kunna erbjuda opartiska och oberoende tjänster till er och era intressenter, och för att ni ska kunna vara förvissade om att leveranskedjan fungerar enligt era specificerade kriterier och att den är säker och pålitlig.

Det är av oerhört viktigt att vi förstår era behov, och efter 250 års verksamhet kan ni vara förvissade att vi förstår våra kunders behov och de branscher de verkar i.