Vilket utbildningsområde intresserar dig?

Här hittar du våra öppna utbildningar med ledningssystem som centralt begrepp. Fokus ligger på att skapa en förståelse för hur ett effektivt ledningssystem kan utformas och appliceras i er verksamhet. Vi förstår era utmaningar och ser till att ni erhåller den kunskap som krävs för att bygga ett effektivt ledningssystem samt utföra internrevisioner som resulterar i en lyckad certifiering. 

Våra ISO-utbildningar är uppbyggda i moduler och kan kombineras utifrån ditt utbildningsbehov: 

Modul 1 (M1) Grundkurser: För dig som vill lära dig en specifik standard och dess krav.   
Modul 2 (M2) Internrevision: För dig som behöver kunna utföra en internrevision mot ett ledningssystem.   
Modul 3 (M3) Integrerade ledningssystem: För dig som arbetar och bygger integrerade ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001.