Utbildningar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och livsmedel

Här hittar du våra öppna utbildningar med ledningssystem som centralt begrepp. Fokus ligger på att skapa en förståelse för hur ett effektivt ledningssystem kan utformas och appliceras i er verksamhet. LRQA’s utbildningar ger resultat och säkerställer kompetens. 

Våra öppna kurser

Medicinteknik

Mer info kommer snart

IT-Säkerhet

Mer info kommer snart