Arbetsmiljörevision – ISO 45001:2018

En systematisk genomgång av arbetsmiljörevision mot ISO 45001:2018

Du behöver den här kursen om ...

•    Ni vill lära revidera ert ledningssystem mot kraven i ISO 45001:2018 •    Ni vill samordna interna revisioner inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet •    Du är internrevisor

Kursens mål ...

Att förbereda och inspirera deltagaren till att genomföra effektiva, förbättringsinriktade  interna arbetsmiljörevisoner som dessutom är integrerade med kvalitets- och miljörevisioner

Du lär dig ... 

    Olika sätt att revidera ert ledningssystem

•    Interna revisioner enligt ISO 19011

•    En översikt av kraven i ISO 45001:2018 – med revisorns glasögon på

•    Planera, genomföra, dokumentera och följa upp interna revisioner 

•    Revidera framför allt nyheterna i ISO 45001:2018

•    Intervju- och samtalsteknik   •    Identifiera avvikelser och förbättringar via övningar  

Kursens längd: 

2 dagar

Pris: 

11.900 SEK Ex. moms 

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu
Göteborg Boka nu
Göteborg Boka nu