Ekonomiskt motiverat fusk (EMA) i leveranskedjan för livsmedel och livsmedelsförpackningar

Livsmedel EMA  

Ekonomiskt motiverat fusk (EMA) och sabotage i leveranskedjan för livsmedel och livsmedelsförpackningar

Verksamhetsanpassad kurs. Kontakta oss. 
Tid: 9:30 - 16:00

En föreläsning med ett nationellt och internationellt perspektiv, om fusk med både förpackningsmaterial, livsmedel och löften kring dessa.


Kursens upplägg...

Ekonomiskt motiverat fusk (EMA) i leveranskedjan för livsmedel och livsmedelsförpackningar 

  • Historisk bakgrund och ekonomiska konsekvenser 
  • Förändrat fokus jämfört med kvalitet och livsmedelssäkerhet – ”think like i thief” 
  • Krav på multikompetens och omvärldsbevakning 
  • Systematiskt arbete för att identifiera och förebygga EMA – olika modeller och krav i standarder 
  • Internt inom egna företaget och externt fokus upp respektive ner i livsmedelskedjan. 
  • Vad gör ni när det händer er?

Föreläsningarna kommer att genomföras som en kombination av föredrag och workshop.

Du lär dig ...

  • Hur ett multikompetent EMA team bör vara sammansatt och vad de behöver bevaka
  • Exempel på EMA inom förpacknings och livsmedelsindustrin och hur dessa kan motverkas
  • Frågor att tänka på när ni har utsatts för fusk och behöver agera internt och extern
  • Kopplingen mellan arbetet att motverka EMA och sabotage Företagsanpassad kurs

Den här kursen kan även ges som en företagsanpassad utbildning på plats hos er verksamhet.

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu