Ekonomiskt motiverat fusk (EMA) i leveranskedjan för livsmedel och livsmedelsförpackningar

Livsmedel EMA  

Ekonomiskt motiverat fusk (EMA) och sabotage i leveranskedjan för livsmedel och livsmedelsförpackningar

Verksamhetsanpassad kurs. Kontakta oss. 
Tid: 9:30 - 16:00

En föreläsning med ett nationellt och internationellt perspektiv, om fusk med både förpackningsmaterial, livsmedel och löften kring dessa.


Kursens upplägg...

Ekonomiskt motiverat fusk (EMA) i leveranskedjan för livsmedel och livsmedelsförpackningar 

  • Historisk bakgrund och ekonomiska konsekvenser 
  • Förändrat fokus jämfört med kvalitet och livsmedelssäkerhet – ”think like i thief” 
  • Krav på multikompetens och omvärldsbevakning 
  • Systematiskt arbete för att identifiera och förebygga EMA – olika modeller och krav i standarder 
  • Internt inom egna företaget och externt fokus upp respektive ner i livsmedelskedjan. 
  • Vad gör ni när det händer er?

Föreläsningarna kommer att genomföras som en kombination av föredrag och workshop.

Du lär dig ...

  • Hur ett multikompetent EMA team bör vara sammansatt och vad de behöver bevaka
  • Exempel på EMA inom förpacknings och livsmedelsindustrin och hur dessa kan motverkas
  • Frågor att tänka på när ni har utsatts för fusk och behöver agera internt och extern
  • Kopplingen mellan arbetet att motverka EMA och sabotage Företagsanpassad kurs

Den här kursen ges som en företagsanpassad kurs för organisationer inom livsmedelsbranschen

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu