Internrevisionteknik


Internrevisionsteknik         

  1 dag

Vi ger dig den kunskap och de verktyg som behövs för att kunna utföra en internrevision mot ett ledningssystem. .
Du behöver den här kursen om ...

 • Du kommer att utföra och vara ansvarig för internrevisioner av era ledningssystem som t.ex. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller ISO 45001 (f.d. OHSAS) m.m..

Du lär dig ...

 • strukturen av en revision.
 • förstå den interna revisionens funktion och syfte i organisationen.
 • hur man förbereder sig infor en revision och skapar en effektiv checklista.
 • hur man samlar in fakta inför revisionen genom t.ex. intervjuer, observationer och dokumentgranskning .
 • hur man ska värdera revisionens resultat .
 • hur man skriver avvikelserapporter.
 • hur man kontrollerar effektiviteten av korrigerande åtgärder.
 • Hur man genomför en uppföljningsrevision.

Du behöver …

 • Ingen förkunskap av interna revisioner, men en viss kännedom av den standard du ska revidera.

Kursens längd: 

 • 1 dag.

Pris: 

 • 5 900 kr ex. moms

Företagsanpassad kurs Den här kursen kan ges som en företagsanpassad kurs för organisationer som implementerar och granskar kvalitetsledningssystem och som har fler än fem revisionsledare som vill öka sina kunskaper om kvalitetsledningssystem och utveckla sin revisorskompetens.
Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu
Stockholm Boka nu
Göteborg Boka nu