Grundorsaksanalys

 

Du behöver den här kursen om ...

•    Ni vill lära er metodik för professionell problemlösning och grundorsaksanalys 

•    Du är KMA-samordnare i en ISO-certifierad organisation och vill medverka till en      lärande organisation  

•    Du ansvarar för - eller hanterar avvikelser i er organisation 

•    Du arbetar med internrevisioner

Kursens mål ...

Att förbereda och inspirera deltagaren till ett framgångsrikt och jordnära arbete med identifiera och undanröja grundorsaker inom framför allt kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Du lär dig ... 

•    Metoder och verktyg för grundorsaksanalyser, t ex fem varför, fiskbensdiagram och händelseanalys med barriäranalys

•    Intervju- och samtalsteknik 

•   Presentera och visualisera resultatet av främst händelseanalys   •    Föreslå åtgärder som är rimliga och som passar företagskulturen  

Kursens längd: 

2 dagar 

Pris: 

11.900 SEK Ex. moms 

 

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu
Göteborg Boka nu
Göteborg Boka nu