IATF 16949:2016 grundkurs i internrevision

IATF 16949:2016 - Grundkurs i internrevision

Full-cutaway-car 

3 dagar - Karlstad (engelska)


Du lär dig ...

  • hur du kan anpassa din revisionsteknik för att hantera kraven i ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016. 
  • strukturen av en revision.
  • förstå den interna revisionens funktion och syfte i organisationen.
  • hur man förbereder sig infor en revision och skapar en effektiv checklista.
  • hur man samlar in fakta inför revisionen genom t.ex. intervjuer, observationer och dokumentgranskning 
  • hur man ska värdera revisionens resultat.
  • hur man skriver avvikelserapporter.
  • hur man granskar effektiviteten av införda korrigerande åtgärder.
  • Hur en uppföljningsrevision utförs.

Du behöver…

  • ha viss kännedom om ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016.


Plats

Scandic Klarälven Karlstad 

Pris

21 000  SEK ex. VAT  inklusive kursmaterial, hotell 3 nätter, kaffe och lunch  

Kursen genomförs på engelska av Paul Hardiman, Quality Partner Ltd. Han är en av IATF´s anlitade utbildare. Standarderna, ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016 ingår ej.  

Totala kurskostnaden skall vara inbetald senast den 2019.01.15.    

Denna kursen anordnas i samarbete med D5Q Oklé Q AB och Quality Partner Ltd.

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Karlstad Boka nu