Food Safety Management Lead Assessor / Bedömningsledare för Livsmedelssäkerhetssystem

Food CMYK  Food Safety Management Lead Assessor / Bedömningsledare för Livsmedelssäkerhetssystem 

5 dagar
(kursmaterialet är på engelska)

Denna utbildningen är granskad och godkänd av organisationen FSSC 22000.

Du behöver den här kursen om ... 

 • - Du vill granska ledningssystem för livsmedelssäkerhet (FSMS – Food Safety Management System) mot krav i standarderna ISO 22000, ISO 22002-1 och kompletterande krav från GFSI 
 • Du är en revisor, ledare för en livsmedelssäkerhetsgrupp eller FSMS chef och vill bekräfta din kompetens med en internationellt accepterat kvalifikation 

Du kommer att lära dig … 

 • De underliggande principerna och fördelarna med ett FSMS för framgången hos en organisations 
 • Principer, processer och tekniker som används för bedömning och hantering av livsmedelfaror 
 • Vikten av att anpassa specifika åtgärder för styrning och kontroll av livsmedelssäkerhet med andra delar av ledningssystemet 
 • Hur ständig förbättring tillämpas inom en FSMS Vad revisioner kan tillföra för gör att ett ledningssystem effektivare 
 • Roller och ansvar för en FSMS revisor och bedömningsledare 
 • Om processer, och hur man använder dessa för att granska ett effektivt genomförande av FSMS Att noggrant förbereda revision och värdet av processbaserade checklistor 
 • Att samla in objektiva bevis genom observationer, intervjuer och genom att granska dokumentation 
 • Hur man relatera resultat från revisionen till policys och mätbara mål, gällande lagar och andra bestämmelser för den organisation som granskas 

Du behöver … 

 • Kunskap om ISO 22000 
 • Erfarenhet av att arbeta i livsmedelskedjan 
 • Kunskap om relevant lagstiftning livsmedelssäkerhet, grundförutsättningar, GMP och HACCP enligt definitionen i Codex Alimentarius 
 • Förståelse för grunderna i hur organisationer fungerar och högsta ledningens roll i dessa.

Kursens längd 

5 dagar

Pris

24.900 KR ex. moms

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu