Fördjupad workshop - Att motverka matbedrägerier

Food CMYK Temadag och workshops inom kvalitet, säkerhet och trovärdighet i livsmedelskedjan

Målgrupp

 • Alla som arbetar med leverantörsfrågor; VD, ekonomi och inköp, logistik och transport, kvalitet och livsmedelssäkerhet, miljö och Corporate social responsibility (CSR) Målsättning
 • Hjälp att utveckla system för att utvärdera leverantörer i livsmedelskedjan ur ett helhetsperspektiv – kvalitet & konsumentsäkerhet – miljö – CSR (corporate social responsibility) – “Food defence & Food fraud” (kopplad till ”Food fraud vulnerability assessment” / sårbarhetsanalys mot sabotage och bedrägeri). 
 • Få förståelse och kunna göra en fördjupad värdering av leveranskedjor för att minska riskerna (”Food fraud vulnerability control plan”).

Innehåll 

 • Standardkrav om godkännande och övervakning av leverantörer för att effektivt motverka potentiella risker från råvaror med avseende på bedrägerier, säkerhet, laglighet, kvalitet, m.m. Global Food Safety Initiatives (GFSI) krav som ska införas i alla godkända standarder och som ställs redan i Utgåva 7 av Global standard för livsmedelssäkerhet och SSAFE modellen. Historisk kunskap om fusk med livsmedel.
 • Multidisciplinär utvärdering av risker 
 • Informationskällor för att värdera råvaror och livsmedel med hög sannolikhet för bedrägeri. 
 • Kartläggning av livsmedelskedjor
 • Förebyggande åtgärder som egna revisioner, andrapartsvärdering, tredjeparts- och ”Identity Preserve” certifiering, analysmetoder för verifiering, spårbarhets- och återkallelsetester, m.m.
 • Temadagenbaseras på erfarenheter från tidigare hållna endagskurser och från Seminarium och Workshop om Matbedrägerier i livsmedelskedjan som genomförs den 13 oktober 2016

Du behöver …

 • Kunskap om ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet
 • Erfarenhet av att arbeta i livsmedelskedjan

Längd.

1 dag

Pris.

5 300,00 kr ex moms

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu