Workshop - Allergener i livsmedelskedjan

Food CMYK Workshop - Allergener i livsmedelskedjan


Målgrupp

Alla som arbetar med marknadsförings-, produktions- och leverantörsfrågor

Målsättning
 • Att kunna utvärdera  allergener och andra  livsmedel som skapar överkänsliget.

 • Att kunna granska importerade produkter och råvaror så  de innehåller korrekt allerginformation.

 • Kunna planera en säker produktion baserat på HACCP så att olika kunders förväntningar på säkra livsmedel med korrekt information uppfylls

 • Få förståelse och kunna göra en fördjupad värdering av när löfte ”Fri från” en allergen kan ges och under vilka (begränsade) förutsättning informationen ”Kan innehålla spår av” kan ges på förpackning och hemsidor.

Innehåll

 • Legala krav i olika delar av världen och svenska Livsmedelsverkets syn på ”Fri från” och ”Sär-när vägledningen” 

 • Branschöverenskommelser – VITAL systemet, FoodDrink Europe, ALBA listan, Svenska nationella riktlinjer, mm 

 • Krav vid certifiering mot standarder som exempelvis BRC Livsmedelssäkerhet och FSSC 22000.
  Vad finns det för kunskap om förekomst av olika allergener i olik råvaror och effekten av dessa på konsumenterna? 

 • Hur kan man förebygga och minska risken att sådana allergener förekommer i slutprodukten? 

 • Hur kommunicerar man att föroreningarna av allergener i exempelvis sädesslag kan förekomma och förekommer (myndigheter, leverantörer, kunder/dagligvaruhandel och konsumenter)? 

 • Förväntningar från konsumenter med allergi och annan överkänslighet mot livsmedel när det gäller märkning “Fri från”, “Kan innehålla spår av” och när allergener anges i ingredienslistan. 

 • Vanliga avvikelser vid hantering av allergener - möjligheter till förbättringar,
  - Leverantörer av råvaror, förpackningsmaterial, utrustning och tjänster
  - Legotillverkare / underleverantörer
  - Din egen hantering och produktion
 • Uppdatering av information, också på webben 

 • Utbildning av egen personal och underleverantörer.


Du behöver …

 • Grundläggande kunskap om allergener och andra överkänslighetsskapande livsmedel 

 • Kunskap om ledningssystem för livsmedelssäkerhet och HACCP 

 • Erfarenhet av att arbeta i livsmedelskedjan

Längd

1 dag

Pris

5 500,00 kr ex. moms

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu
Malmö Boka nu
Stockholm Boka nu