Kurs i nya ISO 9001:2015 och 14001:2015

EMS Icon 

  Kurs i nya ISO 9001:2015 och 14001:2015

  1 dag. 

En introduktion för er som skall göra övergången till de reviderade standaderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.


Du behöver den här kursen om ...

  • Du vill lära dig mer om de nyligen reviderade standarderna ISO 9001 och 14001.
  • Du vill förstå den nya strukturen för nya ISO-standarder.

Du lär dig ...

  • Om det nya ramverket som beskriver grunden för alla nya och reviderade standarder för ledningssystem, 
  • Strukturen i ISO 9001 och ISO 14001 och hur de är relaterade till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och de reviderade kvalitetslednings- och miljöledningsprinciperna.
  • Skillnaden mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015
  • Skillnaden mellan ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015
  • De underliggande principerna för organisatoriska förhållanden, riskbaserat tänkande, ledarskap och processtyrning.
  • Hur de huvudsakliga förändringarna i de nya standarderna kan införlivas av en organisation som redan har ISO 9001-certifiering och eller ISO 14001-certifiering.
  • Betydelsen av miljöledningssystem för organisationen och dess kunder.

Du behöver …

  • Du bör helst känna till ISO 9001:2008 eller ISO 14001:2004.


Kursens längd: 

1 dag. (Kl 09:00 - 16:30) 

Pris: 

5 900,00 Kr. ex. moms

Företagsanpassad kurs

Den här kursen kan ges som en företagsanpassad kurs för organisationer som har ett ledningssystem och där det finns fler än fem personer som vill utveckla sina kunskaper om miljö- och eller kvalitetsledningssystem genom tillämpning av ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015. 

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu