Internrevision av kvalitet och livsmedelssäkerhetssystem

Food CMYK 

 Internrevision av kvalitet och livsmedelssäkerhetssystem

 2 dagar


Du behöver den här kursen ...

• Om du kommer att utföra och vara ansvarig för internrevisioner av ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet

• Om du kommer att bedöma ledningssystem baserade på exempelvis ISO 9001, FSSC 22000, BRC Food safety och BRC Packaging standarderna

Du kommer att lära dig... 

• Hur ledningssystem och internrevisioner av dessa kan hjälpa företag hantera sina faror och risker

• En internrevisors roller och ansvar

• Hur du planerar din revision genom att utveckla effektiva revisionsspår

• Hur du genomför revisioner enligt LRQA:s sex stegsprincip

• Att samla in objektiva bevis genom observation, intervjuer och provtagning av dokument

• Att utvärdera revisionsresultat och avgöra om dessa uppfyller ställda krav eller är avvikelser

• Rapportera resultaten korrekt

• Vilka korrigerande åtgärder är och vem som är ansvarig för att vidta dessa åtgärder

• Hur man följa upp och kontrollera effektiviteten av rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder som vidtagits

Du behöver förkunskaper om......  

Ledningssystem     

  • PDCA-cykeln
  • De centrala delarna i ett ledningssystem och det inbördes förhållandet mellan högsta ledningen ansvar, policys, mätbara mål, planering, genomförande, mätning, utvärdering och ständig förbättring

Kvalitet- och livsmedelssäkerhetsledning     

  • Grundläggande begrepp och de 7 principerna för kvalitetsledning
  • Förhållandet mellan kvalitet och kundtillfredsställelse
  • Grundförutsättningar, faroanalyser och livsmedelssäkerhetsplaner, relation till analys av risker och möjligheter för kvalitet

Standarder om ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet      

  • En förståelse för kraven i standarder som ISO 9001, FSSC 22000, BRC Global Standard for food safety och BRC Global standard for packaging and packaging materials..
  • Vanliga definitioner, som anges i ISO 9000 och BRC standarder

  • Pris:

    • 9.900 kr ex. moms
Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu