Interna revisioner enligt nya ISO 9001:2015

 

  Quality CMYK Interna revisioner enligt nya ISO 9001:2015

  1 dag.

En kurs om förändringarna i nya ISO 9001:2015 för dig som är internrevisor.

Du behöver den här kursen om ...

  • Du vill bygga vidare på din nuvarande erfarenhet av internrevision för kvalitetsledningssystem.
  • Du är internrevisor för kvalitetsledningssystem och vill lära dig mer om ISO 9001:2015 och hur revideringarna av den här standarden påverkar dig.
  • Du är internrevisor och arbetar i en organisation som är certifierad enligt ISO 9001 och som kommer att gå över till 2015-versionen av standarden.

Du kommer lära dig...

  • De viktigaste förändringarna som införts i 2015-versionen av ISO 9001
  • De ökade kraven på processmetoden och hur du använder processmodellen för att förbereda dig inför en internrevision.
  • Hur du granskar den faktiska implementeringen av processer, med avseende på organisatoriska förhållanden, risker och möjligheter samt krav på övervakning och mätning.
  • Ändringarna i kraven på dokumentation och hur du granskar processer som inte har dokumenterade rutiner. Kraven på ledarskap och kommunikation och att identifiera de tillhörande revisionsunderlagen.

Kursens längd .

1 dag. 

Pris.

5 900,00 Kr ex. moms

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu