Interna revisioner enligt nya ISO 14001:2015

EMS Icon 

   Interna revisioner enligt nya ISO 14001:2015

   1 dag.

En kurs om förändringarna i nya ISO 14001:2015 för dig som är internrevisor.


Du behöver den här kursen om ...

 • Du vill bygga vidare på din nuvarande erfarenhet av internrevision för miljöledningssystem.
 • Du är internrevisor för miljöledningssystem och vill lära dig mer om ISO 14001:2015 och hur revideringarna av den här standarden påverkar dig.
 • Du är internrevisor och arbetar i en organisation som är certifierad enligt ISO14001 och som kommer att gå över till 2015-versionen av standarden.

Du lär dig ...

 • Hur du kan anpassa din revisionsteknik för att hantera de nya och ändrade kraven i ISO 14001:2015.
 • Hur du utför revisioner enligt de nya kraven med avseende på organisatoriska förhållanden och tillämpning av en miljöledningsmetod som är baserad på hot och möjligheter.
 • Hur du granskar företagsledningens engagemang och ledarskap.
 • Hur du granskar processer och deras samverkan med andra processer.
 • Betydelsen av miljöledningssystem för organisationen och dess kunder.

Du behöver …

 • Kunskaper om ISO 14001:2015 innan du går den här kursen. Du kan även få dessa kunskaper genom att delta i LRQA-kursen "Det du behöver veta om ISO 14001:2015".
 • Kunskap om de vanligaste miljöledningstermerna och definitionerna som används i ISO 14001:2015.
 • Förstå PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
 • Erfarenhet av att utföra revisioner av miljöledningssystem.


Kursens längd: 

1 dag.

Pris:

5 900 kr ex. moms

Företagsanpassad kurs

Den här kursen kan ges som en företagsanpassad kurs för organisationer som implementerar och granskar miljöledningssystem och som har fler än fem revisionsledare som vill utöka sina kunskaper om miljöledningssystem, ISO 14001:2015 och utveckla sin revisorskompetens.

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu
Göteborg Boka nu