Process Management

Quality CMYK  Process Management

                      

1 dag

Syftet med denna utbildning… ...

Denna kurs kommer att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna kartlägga och förbättra affärsprocesser, samt ett grundläggande processtänk.

Du kommer att lära dig...

  • Beskriva vad en process är

  • Nyttan av processhantering och processorienterat arbete

  • Förstå skillnaden mellan huvud, strategiska och supportprocesser

  • Tillämpa olika tillvägagångssätt hur man kartlägger en befintlig process

  • Hur man formar och förbättrar en process, samt arbetar med mål och möjlig åtgärder

  • Genom processen hantera företagets risker på ett varaktigt vis.


Pris

5900,00 Kr ex. moms
Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu