Förbered dig för ISO 9001:2015

QMS Logo 

   Förbered dig för ISO 9001:2015

   2 dagar.


Du behöver den här kursen om ...

 • Du är ansvarig för ert ledningssystem och/eller representant för ledningen som ansvarar för att hantera övergången från ISO 9001:2008 till ISO 9001:2015.
 • Du vill lära dig mer om de effekter som ISO 9001:2015 kan få på ditt befintliga kvalitetsledningssystem.

Du lär dig ...

 • Begreppen och kraven i ISO 9001:2015 och hur de skiljer sig från ISO 9001:2008.
 • Vad som behöver ändras i ditt nuvarande kvalitetsledningssystem och hur de nya och utökade kraven kan tillgodoses.
 • Betydelsen av organisatoriska förhållanden och vikten av att införa en kvalitetsledningsmetod som är baserad på hot och möjligheter.
 • Processledning och hur du visar hur den tillämpas.
 • Den förändrade tonvikten i fråga om dokumentation.
 • LRQA:s förväntningar vid revision enligt ISO 9001:2015.
 • Hur du kan hjälpa din organisation att genomföra övergången.

Du behöver …

 • Kunskap om ISO 9001:2008.
 • Erfarenhet av att implementera och upprätthålla ett kvalitetsledningssystem.

 Din framtida utveckling ...

 • ISO 9001:2015 för internrevisorer

Kursens längd: 

2 dagar.

Företagsanpassad kurs

Den här kursen kan ges som en företagsanpassad kurs för organisationer som har ett kvalitetsledningssystem och där det finns fler än fem personer som vill utveckla sina kunskaper om kvalitetsledningssystem genom tillämpning av ISO 9001:2015

Dates and Venues