Tillverkningsinspektion

Lloyd's Register erbjuder inspektioner och certifieringstjänster av hög kvalité för den Svenska tillverkningsindustrin.

Man surveying metal - Sweden header

Med vårt huvudkontor i Göteborg, har vi besiktningsmän utplacerade runt om i Sverige för att tillhandahålla snabb service och teknisk expertis.

Lita på att vår professionella och tekniska expertis kommer att ge en oberoende bedömning enligt Internationell standard, eller enligt planen för tullinspektionstest av slutkunder och tillgångsoperatörer.

Vad vi erbjuder:

 • Designstöd och designbedömning
 • Certifikationer till:
  • PED, TPED, ATEX, och andra EC direktiv
  • ASME Pann och Tryckskärlskod
  • Ett flertal nationella bestämmelser och standarder såsom:
   • Indiska pannförordningen (IBR 1950),
   • Säkerhets- och hälsodepartmentet, Malaysia (DOSH),
   • Arbetskraftsministeriet, Arbetssäkerhet och hälsodivisionen, Singapore (MOM),
   • Hälsoministeriet, Arbetskraft och Välfärd, Japan (MHLW)
   • Australienska standarder
   • Kanadensiska standarder
 • Certifiering av Ledningssystem för att komplettera HSEQ standarder
 • Certifiering av Kvalitetsstyrningssystemet för Svets för att komplettera ISO3834
 • Certifiering av Kvalificering av Svetsprocedurer och Svetskvalificering
 • Inspektionstjänster för Containers, CSC (nykonstruktion)
 • Hamntjänster (In-service)
  • Intermodalt, offshore, och inspektion av Tank containers
  • Konstruktionsinspektion av Hamnkran
 • Bevakning av Global leverantörsplats, tillämpbar rapportering och certifiering
 • Träningskurser och workshops för koder och standarder
 • Leverantörsbedömningar

Vad vi inspekterar och certifierar:

 • Tryckbärande utrustning
 • Trycktillbehör (valv, instrumentering)
 • Material
 • Containers
 • Mekanisk utrustning
 • Elektrisk utrustning
 • Lyftutrustning

Vår kundkrets:

 • Företag:
  • Tillverkare
  • Ingenjörsvetenskap, upphandling och byggföretag (EPCs)
  • Anläggningsägare/operatörer
 • Sektorer:
  • Uppströmsindustri
  • Nedströmsindustri
  • Medicinsk
  • Kärnkraft
  • Värmekraft
  • Förnybar energi

Varför Lloyd's Register Sverige?

Vi arbetar för din och samhällets skull

Våra besiktningsmän stämplar inte bara papper, de tillför expertis och en hög nivå av träning och kunskap till varje jobb. Vi ägs av Lloyd's Register stiftelsen, en välgörenhet grundad av vinsterna från vår verksamhet. LRF skyddar liv och egendom samt ger stöd till utbildning, ingenjörsrelaterad forskning och offentligt engagemang. Lär dig mer här.

Du kan arbeta tryggt

Som världens första klassifikationsorgan är vårt arv en kultur av självständighet, ansvarstagande, kvalitetsservice och en orubblig standard. Varumärket Lloyd's Register förmedlar kvalité till dina kunder och intressenter.

Vi har global räckvidd

Vi levererar lokala inspektionstjänster, med ett globalt team av tusentals besiktningsmän och ingenjörer i 186 länder som står bakom.

Vi är oberoende

Vi tar beslut självständiga från kommersiell eller politisk press. Lloyd's Register har i mer än 250 år haft tillväxt utan att behöva hjälp från aktieägarna, en grundpelare i vårt åtagande för en tryggare värld.