Verifiering and validering

Våra verifierings och valideringstjänster inom klimatförändringsområdet hjälper dig och ditt bolag att ta fram förbättringar som ger både konkurrens- och miljömässiga fördelar.

Validering 

Validering, inom ramen för klimatförändringssystemen, försäkrar projektkonstruktionsdata och dokumentation. Vår validering bekräftar att du kan leverera utsläppsminskningar och klimatmål mot en överenskommen uppsättning kriterier. 

Verifiering

Verifiering försäkrar att ni når upp till era klimatmål. Verifieringen bekräftar också att den data ni använder er av är korrekt och tillförlitlig samt stöds av effektiva ledningssystem. När en lyckad bedömning görs och tekniskt godkännande getts, tilldelar vi dig ett verifieringsutlåtande som kan visas upp för tillsynsmyndigheter, kunder och andra intressenter. 

Verification from LRQA delivers confidence and trust in our climate change data so that we can help customers to achieve their own environmental targets.

Simon Mendes, Senior Product Manager, LINPAC Allibert