Är du redo för ISO 14001?

EMS Icon 

    Är du redo för ISO 14001?

  1 dag


Du behöver den här kursen om ...

 • du vill du veta mer om ISO 14001 och hur modellen kan användas för att hantera och förbättra den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till
 • du vill förstå ISO 14001:s syften och krav som ett verktyg för hantering av miljöaspekter och miljöpåverkan
 • du är delaktig i att utveckla, implementera och hantera ett miljöledningssystem enligt ISO 14001
 • du planerar att genomgå andra kurser baserade på ISO 14000-serien, exempelvis kurserna EMS Auditor/Lead Auditor, EMS Auditor Conversion eller Internal EMS Auditor
 • du vill gå vidare till intern miljörevision.  

Du lär dig ...

 • syftet med och värdet av ett effektivt EMS och på vilket sätt det bidrar till din verksamhet
 • syftet och avsikten med ISO 14001 och dess relation till andra standarder i ISO 14000-serien
 • grundläggande definitioner och terminologi som hjälper dig tolka och tillämpa ISO 14001-kraven
 • de viktigaste kraven i ISO 14001 och hur de förhåller sig till varandra
 • hur du fastställer miljöaspekter och miljöpåverkan
 • vikten och betydelsen av miljölagstiftning

Du behöver …

 • inga förkunskaper/ingen erfarenhet av revision, miljöledningssystem eller ISO 14001

Din framtida utveckling:

 • Internrevisor Miljö

Kursens längd: 

1 dag

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Malmö Boka nu