Temadag med workshop om kvalitet säkerhet och trovärdighet i livsmedelskedjan

QMS Logo 

 Temadag med workshop om kvalitet säkerhet och trovärdighet i livsmedelskedjan

 1 dag


Denna kursen är till för dig som ...

 • ·   Arbetar med leverantörsfrågor; VD, ekonomi och inköp, logistik och transport, kvalitet och livsmedelssäkerhet, miljö och Corporate social responsibility (CSR) 

Målsättning... 

• Hjälp att utveckla system för att utvärdera leverantörer i livsmedelskedjan ur ett helhetsperspektiv – kvalitet & konsumentsäkerhet – miljö – CSR (corporate social responsibility) – “Food defence & Food fraud” (kopplad till ”Food fraud vulnerability assessment” / sårbarhetsanalys mot sabotage och bedrägeri).  

• Få förståelse och kunna göra en fördjupad värdering av leveranskedjor för att minska riskerna (”Food fraud vulnerability control plan”). 

Innehåll......             

 • Standardkrav om godkännande och övervakning av leverantörer för att effektivt motverka potentiella risker från råvaror med avseende på bedrägerier, säkerhet, laglighet, kvalitet, m.m.          
 • Global Food Safety Initiatives (GFSI) krav som ska införas i alla godkända standarder och som ställs redan i Utgåva 7 av Global standard för livsmedelssäkerhet och SSAFE modellen.         
 • Historisk kunskap om fusk med livsmedel.          
 • Multidisciplinär utvärdering av risker          
 • Informationskällor för att värdera råvaror och livsmedel med hög sannolikhet för bedrägeri.          
 • Kartläggning av livsmedelskedjor          
 • Förebyggande åtgärder som egna revisioner, andrapartsvärdering, tredjeparts- och ”Identity Preserve” certifiering, analysmetoder för verifiering, spårbarhets- och återkallelsetester, m.m.        

Du behöver förkunskaper om: 

 •     Kunskap om ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet
 •     Erfarenhet av att arbeta i livsmedelskedjan 

Pris:

 • 5.300 kr ex. moms
Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu
Malmö Boka nu
Stockholm Boka nu