Grunder i OHSAS 18001

OHSMS 

  Grunder i OHSAS 18001

   1 dag.


Du behöver den här kursen om ...

  • du vill ha kunskaper om OHSAS 18001 och svensk arbetsmiljölagstiftning.

Du lär dig ...

  • de affärsmässiga fördelarna med ett ledningssystem för arbetsmiljö- och hälsa.
  • grundläggande definitioner och terminologi som hjälper dig tolka och tillämpa OHSAS 18001-kraven
  • syftet och avsikten med OHSAS 18001 samt de viktigaste kraven
  • hur du utvecklar en policy för hälsa och säkerhet
  • vikten och betydelsen av riskidentifiering, riskbedömning och riskkontroll samt lagstadgade krav och andra krav
  • att utveckla mål och ledningsprogram för implementeringen och driften av arbetsmiljö- och säkerhetsledningssystemet
  • hur du kan minska organisationens risk och exponering genom arbetsmiljö- och säkerhetsledningssystemet.

Du behöver …

  • ingen tidigare utbildning.

Påbyggnadskurser: 

  • OHSAS 18001 Internal Auditor

Kursens längd: 

En dag.

Företagsanpassad kurs

Den här kursen kan ges som en företagsanpassad kurs för organisationer som har ett miljöledningssystem och där fler än fem personer vill utveckla sina kunskaper om OHSAS 18001. 

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Malmö Boka nu
Stockholm Boka nu