Internrevisor kvalitet

QMS Logo 

   Internrevisor kvalitet

   2 dagar. 


Du behöver den här kursen om ...

 • du vill bli internrevisor för QMS (kvalitetsledningssystem)

Du lär dig ...

 • vilken roll ledningssystem och internrevisioner spelar för att hjälpa företag med riskhantering
 • roller och ansvarsområden för en internrevisor för ett QMS
 • hur du planerar revisioner genom att utveckla effektiva checklistor
 • hur du utför revisioner med LRQA:s 6-stegsstrategi
 • att samla in objektiva bevis genom observation, intervjuer och stickprov av dokument
 • att utvärdera resultaten av revisionen och fastställa överensstämmelse, avvikelser och effektivitet
 • att redovisa resultaten korrekt
 • vad korrigerande åtgärder är och vem som är ansvarig för att vidta åtgärder
 • hur du följer upp och kontrollerar effektiviteten hos de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Du behöver …

 • Grundläggande kunskaper om ledningssystem och kvalitetsledning, som du kan få genom att gå igenom det förberedande materialet som är en del av kursen.
 • I idealfallet har du gått kursen "Är du redo för ISO 9001?"

Påbyggnadskurser: 

 • QMS Auditor/Lead Auditor 

Kursens längd:

Två dagar.
Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Göteborg Boka nu