Internrevisor miljö

EMS Icon

 

   Internrevisor miljö

  2 dagar. 


Du behöver den här kursen om ...

 • du vill bli en internrevisor för ert EMS (Miljöledningssystem).

Du lär dig ...

 • de affärsmässiga fördelarna med att implementera ett EMS och bakgrunden till ISO 14001 och EMAS
 • syftet och avsikten med ISO 14001 samt de viktigaste kraven
 • på vilket sätt interna EMS-revisioner kan bidra till ledningssystemens effektivitet
 • roller och ansvarsområden för en internrevisor för EMS
 • hur du planerar revisioner genom att utveckla effektiva checklistor
 • hur du kontrollerar att nuvarande praxis i din organisation överensstämmer med fastställda krav
 • att överensstämmelserevisioner kan förbättra ledningssystemens stabilitet och robusthet
 • att samla in objektiva bevis genom observation, intervjuer och stickprov av dokument
 • att redovisa resultaten korrekt
 • vad korrigerande åtgärder är och vem som är ansvarig för att vidta åtgärder
 • hur du följer upp och kontrollerar effektiviteten hos de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Du behöver …

 • ingen tidigare erfarenhet av revisioner.
 • I idealfallet så har du gått kursen "Är du redo för ISO 14001:2015?" .

Påbyggnadskurser:

 • EMS Auditor/Lead Auditor

Kursens längd: 

Två dagar.

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Malmö Boka nu