ISO 9001:2015 för internrevisorer

QMS Logo 

   ISO 9001:2015 för internrevisorer

  1 dag. 


Du behöver den här kursen om ...

 • Du vill bygga vidare på din nuvarande erfarenhet av internrevision för kvalitetsledningssystem.
 • Du är internrevisor för kvalitetsledningssystem och vill lära dig mer om ISO 9001:2015 och hur revideringarna av den här standarden påverkar dig.
 • Du är internrevisor och arbetar i en organisation som är certifierad enligt ISO 9001 och som kommer att gå över till 2015-versionen av standarden.

Du lär dig ...

 • De viktigaste förändringarna som införts i 2015-versionen av ISO 9001.
 • De ökade kraven på processmetoden och hur du använder processmodellen för att förbereda dig inför en internrevision.
 • Hur du granskar den faktiska implementeringen av processer, med avseende på organisatoriska förhållanden, risker och möjligheter samt krav på övervakning och mätning.
 • Ändringarna i kraven på dokumentation och hur du granskar processer som inte har dokumenterade rutiner.
 • Kraven på ledarskap och kommunikation och att identifiera de tillhörande revisionsunderlagen.

Du behöver …

 • Ha deltagit i en utbildning för internrevisionsledare för QMS och ha erfarenhet av att utföra revisioner i kvalitetsledningssystem.
 • Det är en fördel om du har kunskaper om ISO 9001:2015 innan du deltar i de här kurserna, som i idealfallet har förvärvats genom vår kurs ”Det du behöver veta om 9001:2015".

Påbyggnadskurser:

 • QMS Lead Auditor Conversion

Kursens längd: 

1 dag.

Pris: 

5 900 kr ex. moms

Företagsanpassad kurs

Den här kursen kan ges som en företagsanpassad kurs för organisationer som implementerar och granskar kvalitetsledningssystem och som har fler än fem revisionsledare som vill öka sina kunskaper om kvalitetsledningssystem och ISO 9001:2015 och utveckla sin revisorskompetens.

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Malmö Boka nu
Göteborg Boka nu