Ny som Miljöchef

EMS Icon

 

   Ny som Miljöchef

   3 dagar 


Du behöver den här kursen om ...

 • du vill utveckla den kompetens som krävs för att utföra din roll mer effektivt
 • du vill införa ett miljöledningssystem och förbättra det som ett stöd för din verksamhet
 • du är ny i rollen som miljöansvarig.

Du lär dig ...

 • hur du ska utföra rollen som miljöansvarig och hantera systemen på ett effektivt sätt
 • kraven i ISO 14001 och hur de förhåller sig till varandra vid uppbyggnad av ett robust system
 • behovet av att dokumentera system, processer och typiska metoder
 • att utveckla miljöpolicyer och mål som stödjer din verksamhet
 • att planera och hantera interna miljörevisioner
 • hur du undanröjer orsaker till problem genom effektiva korrigerande åtgärder
 • att utveckla en lämplig ledningsgranskningsprocess och implementera processer för kontinuerlig förbättring
 • vad du kan förvänta dig av en tredjepartsrevision.

Du behöver …

 • ingen tidigare erfarenhet av eller utbildning om ISO 14001.

Påbyggnadskurser: 

 • Internrevisor Miljö

Kursens längd/Pris: 

Tre dagar/18.000 kr ex.moms (Kontakta oss för tid och plats).