OHSAS 18001 Internrevisor

OHSMS 

   OHSAS 18001 Internrevisor

   2 dagar.


Du behöver den här kursen om ...

 • du vill ha kunskaper om OHSAS 18001 och svensk arbetsmiljölagstiftning.

Du lär dig ...

 • vilken roll ledningssystem och internrevisioner spelar för att hjälpa företag att hantera arbetsmiljö- och säkerhetsrisker
 • en översikt av standarden OHSAS 18001,
 • roller och ansvarsområden för en internrevisor för OHSAS 18001.
 • hur du planerar revisioner genom att utveckla effektiva checklistor
 • hur du utför revisioner med LRQA:s 6-stegsstrategi
 • att samla in objektiva bevis genom observation, intervjuer och stickprov av dokument
 • att utvärdera resultaten av revisionen och fastställa överensstämmelse, avvikelser och effektivitet
 • att redovisa resultaten korrekt
 • vad korrigerande åtgärder är och vem som är ansvarig för att vidta åtgärder
 • hur du följer upp och kontrollerar effektiviteten hos de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Du behöver …

 • helst ha deltagit i kursen "Grunder i OHSAS 18001".

Påbyggnadskurser: 

 • OHSAS 18001 Auditor/Lead Auditor

Kursens längd: 

2 dagar.

Startdatum Slutdatum Plats Boka kurs
Malmö Boka nu
Stockholm Boka nu