Välkommen till LRQA

LRQA är en världsledande leverantör av certifieringstjänster. Våra tjänster täcker samtliga behov inom utbildning, certifiering och verifiering av ert ledningssystem. Med vår unika revisionsmetodik bidrar vi till en ökad effektivitet och förbättrad riskhantering.

ISO 9001:2015 för internrevisorer

Den här kursen är för dig som vill bygga vidare på din nuvarande erfarenhet av internrevision för ledningssystem.

Business Improvement Services

Vi erbjuder er organisation en unik möjlighet att identifiera hur ni på bästa sätt kan utveckla ert ledningssystem, differentiera er och därmed skapa konkurrensfördelar.

Consultant Network

Är du konsult inom ledningssystem? Gå med i vårt konsultnätverk som hjälper dig att få kontakt med organisationer som behöver support av sitt ledningssystem

Kurskatalog

I vår utbildningskatalog hittar du en översikt över våra öppna kurser inom ledningssystem kopplat till ISO. Vill du deltaga bokar du enkelt in dig på önskad kurs här på vår hemsida.

Six steps to transition

Nya ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Nu är det hög tid att börja planera inför er övergång. Här hittar du en översikt av de viktigaste förändringarna av nya ISO 9001:2015 och 14001:2015.

businessman with bicycle

Testa dina kunskaper!

LRQA Pathway är ett gratis onlineverktyg och en självutvärdering gällande de nya kraven för de reviderade ISO-standarderna.

Leadership workshop

Våra kurser

Se hela vårt utbildningsutbud inom flera olika standarder och nivåer. Vi erbjuder både öppna och företagsinterna utbildningar som helt kan anpassas till er organisation.

ISO 45001 Health and safety

MRV-Regelverk

Vårt utbud av verifieringstjänster har tagits fram för att hjälpa till att minimera risken för bristande efterlevnad mot kraven i MRV. Läs mer om kraven och våra tjänster.